Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είχα μια χρυσομηλιά κι έκανε χρυσόμηλα τη μέρα χάνονται και τη νύχτα φαίνονται.
Βλέπεις το 244 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά