Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Εκατό καλογεράκια με τα μαύρα τα σκουφάκια.
Βλέπεις το 244 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά