Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι το μόνο που αλλάζει, όταν το νερό γίνεται πάγος!
Βλέπεις το 239 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά