Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι σπίτι βολικό και όλο ταξιδεύει. Τι είναι;
Βλέπεις το 237 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά