Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι ο μόνος, που όταν τον δίνουμε πρέπει να τον κρατάμε.
Βλέπεις το 231 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά