απο το 2009
Είναι κάτι που τρέχει και σφυρίζει, αλλά ούτε περπατάει ούτε μιλάει.
Βλέπεις το 222 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα