απο το 2009
Είναι κάτι που μπορεί και τρέχει, μα δε μπορεί να περπατεί.
Βλέπεις το 219 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα