Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι ένα φίδι που βάζουν στο λαιμό. Τι είναι;
Βλέπεις το 212 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά