Αν η αδερφή του θείου σας δεν είναι θεία σας, τι είναι;
Βλέπεις το 22 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα