Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι ένα πουλί που γεννάει από τη μύτη.
Βλέπεις το 209 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά