Είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνη.
Βλέπεις το 206 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα