Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι δικό μου και ανήκει μόνο σε εμένα. Μα οι άλλοι όλοι το χρησιμοποιούν πιο πολύ από εμένα.
Βλέπεις το 200 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά