απο το 2009
Είκοσι χρονών λύκος, σαράντα βόιδι, ογδόντα κότα. Τι είναι;
Βλέπεις το 189 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα