Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είκοσι καλογεράκια, όλα έχουνε σκουφάκια.
Βλέπεις το 187 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά