απο το 2009
Δυο τραγιά ασπρογένικα σε μία σπηλιά μαλώναν.
Βλέπεις το 184 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα