Δυο τραγιά ασπρογένικα σε μία σπηλιά μαλώναν.
Βλέπεις το 183 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα