Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Δύο καρτάλια τρώγονται.
Βλέπεις το 178 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά