Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Δύο και δύο τέσσερα πόσο μας κάνουν;
Βλέπεις το 176 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά