Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Δύο αδερφάκια αγαπημένα, το ένα το άλλο ποτέ δε βλέπει.
Βλέπεις το 172 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά