απο το 2009
Δίνω γεύση στο φαΐ σου, βιταμίνες στο κορμί σου, στο νερό όμως δεν μένω.
Βλέπεις το 170 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα