απο το 2009
Δεν μπορεί να περπατήσει, δε μιλάει, ψιθυρίζει, τη δροσιά του μας χαρίζει.
Βλέπεις το 167 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα