Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Αν απλώνεις εκεί χέρια, θα απλώνεις και τα πόδια.
Βλέπεις το 17 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά