Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Δειλός πολυκυνήγητος ποτέ δεν κλείνει μάτι, μ' αυτιά σαν του γαϊδάρου και γρήγορος σαν άτι.
Βλέπεις το 159 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά