Γύρω, γύρω κάγκελα, και στη μέση χελιδόνα.
Βλέπεις το 155 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα