Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Γύρω από το σπίτι μου καλόγεροι χορεύουν.
Βλέπεις το 151 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά