απο το 2009
Γύμνια στέκ’ η κοπελιά μέσα στην ξεροβρουλλιά.
Βλέπεις το 146 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα