Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Γιατί ένας κουρέας προτιμά να ξυρίσει δύο Πειραιώτες, παρά έναν Αθηναίο;
Βλέπεις το 132 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά