απο το 2009
Γερανοί πετούσαν, τι πολλοί που ήταν: ένας είχε μπρος του δυο, ένας άλλος πίσω δυο, κι ένας άλλος μοναχός ένα πίσω κι ένα μπρος.
Βλέπεις το 130 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα