Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Γεννημένη σε κουκούλι, μαθημένη από μικρούλι, να κουνάει με χαρά, τα δικά της τα φτερά. Τι είναι;
Βλέπεις το 124 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά