Αλωνίδα μαλλιαρή πίνει νερό, δεν κατουρεί.
Βλέπεις το 13 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα