απο το 2009
Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα (κορώνα) φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ.
Βλέπεις το 120 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα