απο το 2009
Άψυχος ψυχήν δεν έχει και ψυχήν κρατεί και τρέχει.
Βλέπεις το 116 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα