Καρακάξα μαδημένη και στο δρόμο πεταμένη. Τι είναι;
Βλέπεις το 1062 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα