απο το 2009
Γιατί έχει στραβώσει ο πύργος τις Πίζας;
Βλέπεις το 1059 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα