Γιατί έχει στραβώσει ο πύργος τις Πίζας;
Βλέπεις το 1054 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα