Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πως λέγεται η γυναίκα με τρία παιδιά;
Βλέπεις το 1052 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά