Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Οταν μπαίνει είναι στεγνή, και όταν βγαίνει είναι υγρή. Αρχίζει από Ψ και τελειώνει σε -ολή! Τι είναι;
Βλέπεις το 1038 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά