Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Χοντρός, Χοντρός καλόγερος με γένια στο κεφάλι
Βλέπεις το 1021 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά