απο το 2009
Ψηλός, ψηλός καλόγερος και με ένα μάτι βλέπει.
Βλέπεις το 1012 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα