απο το 2009
Άσπρος κάμπος, μαύρα βόδια.
Βλέπεις το 102 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα