Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ψηλή ψηλή καλογριά στα κεραμίδια βγαίνει.
Βλέπεις το 1008 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά