Ψηλή, λιγνή, γιαλιστερή βεργήτημα του κόσμου δυο την κρατούν για την δουλειά και τρίτος την εσπρώχνει.
Βλέπεις το 1006 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα