Ψάξε για αινιγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Από έξω από το σπιτάκι μας συμπεθεριό περνάει.
Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 4 που βρέθηκαν συνολικά