Ψάξε για αινιγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Με το κρύο τη φοράει, με τη ζέστη τη μαδάει. Τι είναι; Τι είναι;
Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 2 που βρέθηκαν συνολικά