Χιλιοκάταρτο καράβι στα βαθιά βαθιά αρμενίζει.
Βλέπεις το 994 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα