Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ' ένα ράσο τυλιγμένοι.
Βλέπεις το 994 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά