Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Χάρη σε αυτήν ο πρώτος βρίσκεται τελευταίος.
Βλέπεις το 987 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά