Τα χείλη του στα χείλια μου το χέρι του στο χέρι μου. Τι είναι;
Βλέπεις το 824 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα