Στο ρεύμα του δεν παθαίνουμε ηλεκτροπληξία.
Βλέπεις το 800 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα