Ποίος καρπός μας έχει κολλήσει στο λαιμό;
Βλέπεις το 660 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα