Ποιά φρούτα μας παρακινούν στη φλυαρία;
Βλέπεις το 589 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα