Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Περπατάω περπατάω και τρίμματα βγάζω. Τι είναι;
Βλέπεις το 530 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά